نیویورک صحنه تظاهرات علیه جنگ عربستان در یمن شد

گروهی در اعتراض به تحریم های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه یمن و حمایت نظامی واشنگتن از ریاض در نیویورک تجمع کردند

نیویورک صحنه تظاهرات علیه جنگ عربستان در یمن شد

گروهی از مردم آمریکا در اعتراض به تحریم های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی علیه یمن و حمایت نظامی واشنگتن از ریاض در مقابل کنسولگری عربستان در نیویورک تجمع کردند.

معترضان پلاکاردهایی با مضمون "بمباران بیمارستان ها جنایت جنگی است"، "محاصره آمریکا و عربستان سعودی باعث مرگ 20 میلیون انسان خواهد شد"، "جنایات جنگی عربستان وآمریکا در یمن را متوقف کنید" در دست داشتند.

یکی از معترضان نیز ماسکی با تصویر جنایات جنگی در یمن به صورت خود زده و عروسکی را به نماد کودکان بی گناه یمن در دست گرفته بود.خبرهای مرتبط