حمله مسلحانه در نیجریه 66 قربانی گرفت

در حمله مسلحانه ترتیب یافته در ایالت کادونای نیجریه 66 نفر جان خود را از دست داد

1146469
حمله مسلحانه در نیجریه 66 قربانی گرفت

در حمله مسلحانه ترتیب یافته در ایالت کادونای نیجریه 66 نفر جان خود را از دست داد. 

ساموئل آروان سخنگوی مطبوعاتی این ایالت اظهار داشت، افرادی با هویت نامعلوم در مناطق مارو گیدا و ایری حمله مسلحانه ترتیب دادند. 

آروان با اشاره به اینکه حمله مذکور قبل از انتخابات ریاست دولت در نیجریه ترتیب یافته گفت، شمار زیادی مجروح نیز وجود دارد. 

نیروهای امنیتی به منطقه اعزام شده و تحقیقات در رابطه با موضوع آغاز شد. 

آروان مردم را به آرامش و اجتناب از خشونت دعوت کرد. 

در انتخابات ریاست دولت که امروز در نیجریه برگزار خواهد شد، محمد بخاری رئیس دولت و آتیکو ابوبکر از حزب دموکراتیک خلق، در بین نامزدهای قدرتمند قرار دارند. 

 

 خبرهای مرتبط