سقوط هواپیما در ایالت کالیفرنیای امریکا

در نتیجه سقوط یک هواپیمای کوچک بر روی خانه ای در ایالت کالیفرنیای امریکا 5 نفر جان خود را از دست داده و 2 نفر نیز مجروح شدند

1138237
سقوط هواپیما در ایالت کالیفرنیای امریکا

در نتیجه سقوط یک هواپیمای کوچک بر روی خانه ای در ایالت کالیفرنیای امریکا 5 نفر جان خود را از دست داده و 2 نفر نیز مجروح شدند.

کوری مارتینو یکی از مقامات مرکز پلیس کالیفرنیای جنوبی اظهار داشت، در اثر سقوط هواپیما بر روی خانه ای در شهر یوربا لیندا، بهمراه خلبان 4 نفر از ساکنین خانه جان باخته و 2 نفر زحمی شدند.

مارتینو با اشاره براینکه، مجروحین به بیمارستان انتقال داده شدند، قطعات هواپیما در اطراف پراکنده شده و در جاده گودال ایجاد شده است.

تحقیقات پیرامون حادثه آغاز شده است.  خبرهای مرتبط