افزایش حملات تروریستی در نیجریه

اظهارات سخنگوی کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس

1135880
افزایش حملات تروریستی در نیجریه

سخنگوی کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد طی سخنانی در شهر ژنو سوئیس به حملات تروریستی فزاینده در ایالت بورنوی نیجریه اشاره کرده و گفت : بعلت حملات سازمان تروریستی بوکوحرام 30 هزار نفر ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود شدند.

وی اعلام کرد : هفته گذشته حدود 30 هزار نفر از منطقه " Rann " به کشور کامرون پناهنده شده است.

سخنگوی کمیسریای عالی پناهندگان ملل متحد ضمن اشاره به اینکه بعلت حملات سازمان تروریستی بوکوحرام از سال 2009 بدین طرف بیش از 250 هزار نفر ناگزیر از ترک خانه و کاشانه خود شدند خواستار 135 میلیون دلار کمک مالی برای این افراد شد.

در نتیجه اقدامات خشونت بار سازمان تروریستی بوکوحرام که از سال های 2000 بدین طرف در نیجریه فعالیت می کند، بیش از 20 هزار نفر جان باخته است.

سازمان تروریستی بوکوحرام از سال 2015 بدین طرف در کشورهای کامرون، چاد و نیجریه حملاتی ترتیب داده است.

در حملات این سازمان تروریستی در حوزه دریاچه چاد دست کم دو هزار نفر کشته شدند.خبرهای مرتبط