احداث پروژه جریان شمال - 2 ادامه دارد

آلکسی میلر رئیس شرکت گازپروم اعلام داشت، ساخت 20 درصد بخش دریایی پروژه جریان شمال – 2  که گاز طبیعی روس را به آلمان انتقال خواهد داد، به پایان رسیده است

1130329
احداث پروژه جریان شمال - 2 ادامه دارد

آلکسی میلر رئیس شرکت گازپروم اعلام داشت، ساخت 20 درصد بخش دریایی پروژه جریان شمال – 2  که گاز طبیعی روس را به آلمان انتقال خواهد داد، به پایان رسیده است.

میلر در گفتگو با روزنامه نگاران ضمن اشاره براینکه، امور احداث پروژه در راستای جدول زمانبندی به پیش می رود، اظهار داشت، 20 درصد ساخت بخش دریایی پروژه پایان یافته است.

در نظر است با این پروژه که هزینه ای حدود 10 میلیارد یورو بهمراه خواهد آورد، سالانه 55 میلیارد مترمکعب گاز روس از طریق دریای بالتیک به آلمان انتقال داده شود.

در بین شرکای این پروژه که لهستان، کشورهای بالتیک و در راس امریکا و اوکراین با احداث آ« مخالفت کردند، بهمراه گازپروم، شرکتهای غربی چون شل، OMV ، اِنجی، اونیپر و وینترشل قرار دارند.خبرهای مرتبط