کابینه نخست‌وزیر بورکینافاسو استعفا کرد

رئیس جمهور بورکینافاسو با استعفای دولت موافقت کرد و انتظار می رود که به زودی دولت جدیدی تشکیل شود

1128949
کابینه نخست‌وزیر بورکینافاسو استعفا کرد

پاول کابا تیبا، نخست وزیر بورکینافاسو با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد که وی و کبینه‌ دولتش استعفای خود را تقدیم راک مارک کریستین کابوره، رئیس جمهور این کشور کرده است.

بر همین اساس، رئیس جمهور بورکینافاسو نیز با استعفای دولت موافقت کرد و انتظار می رود که به زودی دولت جدیدی تشکیل شود.

برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که دلیل استعفاد کابینه دولت بورکینافاسو بحران امنیتی در این کشور است.

کابوره، اواخر ماه گذشته در 7 منطفه از مناطق شرقی و شمالی بورکینافاسو به‌دلیل تهدیدات تروریستی حالت فوق‌العاده اعلام کرده بود.خبرهای مرتبط