تجمع جلیقه زردها در مقابل ساختمان شرکت گوگل در شهر والونی بلژیک

جلیقه زردها در مقابل ساختمان گوگل در شهر والونی بلژیک، سد معبر ایجاد کردند

1127551
تجمع جلیقه زردها در مقابل ساختمان شرکت گوگل در شهر والونی بلژیک

 

جلیقه زردها در مقابل ساختمان گوگل در شهر والونی بلژیک، سد معبر ایجاد کردند.

تظاهر کنندگان مانع از ورود کارکنان این شرکت به این ساختمان شدند.

جلیقه زردها در پی یک دعوت از شبکه های اجتماعی با ایجاد سد معبر در مقابل ساختمان گوگل از ورود کارکنان این شرکت به این ساختمان جلوگیری کردند.

نزدیک به 30 تن از جلیقه زردها با تجمع در مقابل ساختمانی که بانک اطلاعات و سِرورهای شرکت گوگل به شمار میرود، مطالبات خود را مطرح کردند.

جلیقه زردها از شرکت گوگل خواستار عدم استخدام خارجی ها در این ساختمان، پرداخت مالیات بیشتر و تغییر عملکرد آن شدند.

جلیقه زردها که تحت تاثیر تظاهرات های فرانسه، در بلژیک نیز به کوچه و خیابانهای ریخته اند، از حدود هشت هفته گذشته افزایش نرخ سوخت را مورد اعتراض قرار میدهند.

در جریان تظاهرات های هفته های گذشته و زد و خورد ایجاد شده بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس، پلیس بلژیک به شدت با تظاهرکنندگان برخورد کرده بود.خبرهای مرتبط