اظهار نگرانی شدید سازمان از امنیت جانی هزاران غیر نظامی در شرق دیرالزور

اطلاعیه کتبی سازمان ملل متحد

1127009
اظهار نگرانی شدید سازمان از امنیت جانی هزاران غیر نظامی در شرق دیرالزور

سازمان ملل متحد از امنیت جانی هزاران غیر نظامی که در منطقه درگیری بین سازمانهای تروریستی داعش و " YPG/PKK " مورد حمایت ایالات متحد آمریکا در شرق استان دیرالزور سوریه گرفتار شده اند، اظهار نگرانی عمیق نمود.

در بیانیه کتبی صادره از سوی سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه غیر نظامیان در منطقه درگیری سازمانهای تروریستی تاوان سنگینی پس می دهند اعلام گردید : کسانی که مناطق درگیری فعال در سوریه را ترک کرده اند، از تلفات جانی عده کثیری غیر نظامی و در راس زنان و کودکان خبر می دهند.

در این بیانیه آمده است : نیاز به مواد غذایی و طبی در منطقه به ابعاد خطرناکی رسیده و زیر ساخت منطقه در سطح قابل توجهی آسیب دیده است. ارسال مواد کمکی انسانی به غیر نظامیانی که بعلت درگیری های واقع در منطقه گرفتار شده و یا در حال فرار از آنجا هستند، با محدودیت های جدی مواجه شده است.

در بیانیه مذکور ضمن اشاره به وضعیت موجود در منطقه " Hol " که در استان حاسکه واقع در مرز عراق واقع شده و سازمان تروریستی و تجزیه طلب " YPG/PKK " غیر نظامیان را از دیرالزور وادار به کوچ به آن نموده اند، اعلام گردید : اکثر غیر نظامیانی که به منطقه " Hol " رسیده اند، از زنان ، کودکان و سالمندان متشکل می باشد. این غیر نظامیان در طول سفر در مقابل درگیری های مسلحانه و مواد منفجره بدون دفاع ماندند. غیر نظامیانی که ناگزیر از کوچ به منطقه " Hol " شدند، در وضعیت سختی قرار گرفته و کوتاه مدتی بعد از رسیدن شان به منطقه 7 کودک جان باخت.

در بیانیه کتبی سازمان ملل متحد ضمن اشاره به اینکه از شرایط انسانی موجود در اردوگاه پناهجویان روکبان در جنوب غربی سوریه که بیش از 40 هزار نفر در آن زندگی می کنند، اظهار نگرانی شدید می شود خواسته شده است تا چه در شرق دیرالزور و چه در اردوگاه روکبان به دسترسی به کمک های انسانی بشکلی مداوم و بدون مانع امکان فراهم شود.

در بیانیه مذکور تاکید گردید : سازمان ملل متحد از تمامی طرفین درگیر مصرانه دعوت می کند تا در راستای مسئولیت های ناشی از حقوق انسانی بین المللی برای حراست امنیت جانی غیر نظامیان تمامی تدابیر لازمه را اتخاذ کنند.



خبرهای مرتبط