رئیس جمهور فرانسه هفته آینده بیانیه ای صادر خواهد کرد

سخنگوی حکومت فرانسه،اعلام داشت که امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور، هفته آینده بیانیه ای صادر خواهد کرد.

1103356
رئیس جمهور فرانسه هفته آینده بیانیه ای صادر خواهد کرد

بنیامین گریواکس سخنگوی حکومت فرانسه،اعلام داشت که امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور، هفته آینده بیانیه ای صادر خواهد کرد.

وی که در کانال LCI سخن میگفت، تاریخ دقیق و یا اطلاعاتی در رابطه با محتوای این بیانیه اعلام نکرد.

از سوی دیگر برونو لو مایر وزیر اقتصاد فرانسه، ابراز داشت که اعتراض جلیقه زردها، فلاکتی در اقتصاد کشور میباشد.

از روز 17 نوامبر تاکنون برای اعتراض به تعرفه علاوه در قیمت سوخت، تظاهراتهایی آغاز شده و این تظاهراتها کم کم در کل کشور منتشر شده است.

پس از تظاهراتهای گروهی در کوچه و خیابانهای فرانسه، حکومت ماکرون مجبور به عقب نشینی کرده و اعلام گردید مالیاتهایی که برای قیمت سوخت در سال اینده، تعیی شده بود، لغو گردیده است.

علی رغم عقب نشینی حکومت، جلیقه زردها دیروز خیابانها را پر کرده و درنتیجه حوادث به میان آمده، 118 تن مجروح شده و 974 تن نیز بازداشت شدند.خبرهای مرتبط