تمدید سه ماهه کنترل مرزی در مرزهای سوئد

دولت سوئد از تمدید سه ماهه کنترل هویت و کنترل مرزی در مرزهای سوئد خبر داد.

تمدید سه ماهه کنترل مرزی در مرزهای سوئد

دولت سوئد از تمدید سه ماهه کنترل هویت و کنترل مرزی در مرزهای سوئد خبر داد.

در بیانیه منتشره از سوی دفتر نخست وزیری این کشور آمده است، به منظور تحت کنترل قرار دادن پناهجویان، کنترل های مرزی تا تاریخ 11 فوریه 2019 تمدید شده است.

سوئد با هدف جلوگیری از ورود پناهجویان از سال 2015 کنترل های مرزی را آغاز کرده بود.

سوئد یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کنترل های هویت را در پل Öresund  در مرز سوئد و دانمارک و همچنین در مناطق ترلبورگ، مالمو، هلسینگبورگ و گوتنبرگ به مورد اجرا در می آورد.خبرهای مرتبط