جهان عرب با خطر فروپاشی اقتصادی مواجه است

منطقه کشورهای عربی، در راستای رسیدن به هدف توسعه پایدار سالانه به 230 میلیارد دلار جهت نیاز دارد.

1084651
جهان عرب با خطر فروپاشی اقتصادی مواجه است

منطقه کشورهای عربی، در راستای رسیدن به هدف توسعه پایدار سالانه به 230 میلیارد دلار جهت نیاز دارد.

انجمن محیط زیست و توسعه کشورهای عربی که یک نهاد جامعه مدنی منطقه ای در لبنان میباشد، اعلام کرد، منطقه کشورهای عربی برای رسیدن به هدف توسعه پایدار سالانه به 230 میلیارد دلار نیاز دارد.

این انجمن گزارش سالانه تامین مالی توسعه پایدار کشورهای عربی را طی برگزاری کنفراسی در بیروت پایتخت لبنان در اختیار افکار عمومی قرار داد.

در این گزارش آمده است: تامین توسعه پایدار در کشورهای عربی با بیش از 100 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است و به علت جنگها و درگیری هایی که این منطقه از سال 2011 با آن دست و پنجه نرم کرده است، منطقه با حدود 900 میلیارد ضرر اقتصادی مواجه شده است.

در این گزارش با اشاره به اینکه فساد مالی در این منطقه ضرری بالغ بر 100 میلیارد دلار به همراه داشته آمده است، از تعداد مراکز تامین مالی دولتی و خصوصی در منطقه کشورهای عربی کاسته شده است.

فواد سینیورا نخست وزیر سابق لبنان با شرکت در این کنفرانس اعلام کرد که دنیای عرب با یک فروپاشی سیستماتیک مواجه شده است.

سنیورا ضمن تاکید به ممانعت از این فروپاشی خواستار تلاش برای انجام رفورم هایی شد که بتواند زمینه بهره برداری مناسب از منابع انرژی، طبیعی و اقتصادی جهان عرب را فراهم کند.خبرهای مرتبط