طوفان ویلا به سوی مکزیک می دود

طوفان ویلا با درجه چهار در حال نزدیک شدن به سواحا مکزیک در حاشیه اقیانوس ارام است.

1072999
طوفان ویلا به سوی مکزیک می دود

مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرد که طوفان "ویلا" به سواحل اقیانوس آرام مکزیک نزدیک می شود.

سرعت این طوفان بیش از 140 کیلومتر در ساعت تخمین زده شده است.

این مرکز پیش بینی کرده که سرعت طوفان صبح امروز افزایش خواهد یافت و به درچه چهار خواهد رسید.

انتظار می رود که طوفان ویلا در اواسط هفته مناطق بین پورتو والارتا و مازاتلان را در نوردد.خبرهای مرتبط