درگیری در منطقه جامو و کشمیر هندوستان: 3 کشته

در درگیری بین نیروهای امنیتی و استقلال طلبان در منطقه جامو و کشمیر هندوستان 3 استقلال طلب کشته و 35 نفر نیز مجروح شدند

درگیری در منطقه جامو و کشمیر هندوستان: 3 کشته

در درگیری بین نیروهای امنیتی و استقلال طلبان در منطقه جامو و کشمیر هندوستان 3 استقلال طلب کشته و 35 نفر نیز مجروح شدند.

ارتش هندوستان اعلام داشت، درگیری در یک روستای تحت کنترل سربازان در منطقه کولگام رخ داده است.

در بیانیه ارتش هندوستان گفته شد، در پی دامن گرفتن درگیری، تظاهرات کنندگان ضد هندوستان به یاری استقلال طلبان شتافته و با سنگ به نیروهای امنیتی حمله کردند.

در درگیری 3 استقلال طلب کشته شده و در نتیجه مداخله نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان نیز 35 نفر زحمی شدند.  خبرهای مرتبط