جمهوری ترک قبرس شمالی نمی تواند 50 سال دیگر منتظر مذاکرات بماند

رئیس جمهوری قبرس ترک شمالی: بخش ترک‌نشین همواره موضع سازنده‌ای را اتخاذ کرده و تصور یک دوره 50 ساله دیگر برای ادامه مذاکرات ممکن نیست

1051326
جمهوری ترک قبرس شمالی نمی تواند 50 سال دیگر منتظر مذاکرات بماند

مصطفی آکینجی، رئیس جمهوری قبرس ترک شمالی در دیدار با یک هیئت ترکیه ای با تاکید بر اینکه تصور یک دوره 50 ساله دیگر برای ادامه مذاکرات قبرس ممکن نیست گفت: "بخش ترک‌نشین قبرس با حمایت آنکارا همواره موضع صلح‌آمیز و سازنده‌ای را اتخاذ کرده است".

وی که در لفکوشا، پایتخت قبرس ترک شمالی میزبان ولکان بوزکر، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ترکیه بود همچنین افزود: "ما وارد مذاکرات بدون هدف و نامحدود نخواهیم شد. دبیر کل سازمان ملل نیز به این مورد اشاره کرده بود".

آکینجی همچنین ضمن تصریح این نکته که منطقه ترک‌نشین قبرس هیچ وقت به اقلیتی در حکومت رومی‌ها تبدیل نخواهد شد، اظهار داشت: "رومی‌های قبرس جزیره را تنها متعلق به خود می‌دانند. حتی خواستار الحاق به یونان نیز شدند".

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ترکیه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه ترکیه همواره در کنار جمهوری ترک قبرس شمالی خواهد بود، گفت: "آنکارا همانند گذشته به انجام اقدامات هماهنگ با لفکوشا اهتمام خواهد ورزید".

گفتنی است در 13 فوریه 1975 تشکیل دولت فدراتیو ترک قبرس به رهبری رئوف دنکتاش اعلام شد و در 15 نوامبر 1983 نیز با رای پارلمان قبرس نام این دولت به جمهوری ترک قبرس شمالی تغییر یافت. اکنون با گذشت 44 سال از آغاز وقایع و علی‌رغم برگزاری مذاکرات پی در پی به دلیل رویکرد آشتی ناپذیر طرف رومی راه حل مناسبی برای اتحاد طرف ترک و رومی جزیره به دست نیامده است.خبرهای مرتبط