حمله مسلحانه در مدرسه ایی درآمریکا

این حمله در ایالت لاس وگاس ترتیب یافت

حمله مسلحانه در مدرسه ایی درآمریکا

بموجب بررسی های اولیه در حمله مسلحانه ایی که در حیاط دبیرستانی درلاس وگاس آمریکا ترتیب یافت؛ یک نفر کشته شد.

بموجب اخبار مندرجه در مطبوعات آمریکا، در حیاط دبیرستانی در شمال لاس وگاس حمله مسلحانه ترتیب یافت.

سخنگوی اداره امنیت لاس وگاس اعلام کرد : بموجب بررسی های اولیه در این حادثه یک نفر جان باخته است.

پلیس به مردم هشدار داد که به محل حادثه نزدیک نشوند.

تحقیقات در رابطه با حادثه آغاز گردید.خبرهای مرتبط