ممنوعیت انتشار پرونده های تولید اسلحه با پرینتر سه بعدی در اینترنت در آمریکا

انتشار پرونده های مربوط به تولید اسلحه توسط پرینترهای سه بعدی در سایت های اینترنتی در ایالات متحده آمریکا ممنوع شد

1023775
ممنوعیت انتشار پرونده های تولید اسلحه با پرینتر سه بعدی در اینترنت در آمریکا

انتشار پرونده های مربوط به تولید اسلحه توسط پرینترهای سه بعدی در سایت های اینترنتی در ایالات متحده آمریکا ممنوع شد. 

یک دادگاه در سیاتل، با دلیلی نشان دادن اینکه انتشار پرونده  های حاوی طراحی ها در اینترنت، به شهروندان آمریکایی ضررهای جبران ناپذیری در پی خواهد داشت، این حکم را صادر کرد. 

در نتیجه قراردادی که در پی مذاکرات حکومت ترامپ و یک شرکت تولید اسلحه در تگزاس منعقد شده بود، در رابطه با انتشار پرونده ها تفاهم حاصل گردیده بود. 

در این چارچوب، قرار بود که پرونده ها امروز در اینترنت منتشر شود. 

ولی با ادعای اینکه قرارداد مذکور مغایر با تنظیمات اسلحه در 8 ایالت می باشد، علیه حکومت فدرال اقدامه دعوی شد. 

یک دادگاه در سیاتل، با دلیلی نشان دادن اینکه انتشار پرونده  های حاوی طراحی ها در اینترنت، به شهروندان آمریکایی ضررهای جبران ناپذیری در پی خواهد داشت، این حکم را صادر کرد. 

 

 خبرهای مرتبط