آتش سوزی های جنگلی در ایالت اورگان آمریکا همچنان ادامه دارد

آتش سوزی های جنگلی در ایالت اورگان در غرب ایالات متحده آمریکا به عنوان ملی آتش نشانی اعلام شد

1016352
آتش سوزی های جنگلی در ایالت اورگان آمریکا همچنان ادامه دارد

آتش سوزی های جنگلی در ایالت اورگان در غرب ایالات متحده آمریکا به عنوان ملی آتش نشانی اعلام شد. 

مدیریت آتش نشانی اورگان اعلام کرد، برای مهار آتش سوزی های جنگلی، در حومه شرقی پورتلند اکیب کمکی 60 نفره اعزام شده و آتش سوزی ها در ایالت به عنوان اولویت در سطح ملی اعلام شد. 

در این میان در منطقه مذکور جسد یک نفر پیدا شده است. 

رئیس پلیس منطقه جکسون اعلام کرد جسد یک مرد در نزدیکی کمپ بی خانمان ها کشف شده است. 

در اورگان در بیش از 200 نقطه آتش سوزی هی جنگلی ادامه دارد. 

 

 خبرهای مرتبط