پاسخ هایکو ماس به ترامپ

پیام تویتری وزیر امور خارجه آلمان

پاسخ هایکو ماس به ترامپ

هایکو ماس وزیر أمور خارجه آلمان در پیامی که از حساب تویتر خود انتشار داد به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بعلت امضای قرار داد گاز طبیعی مابین آلمان و روسیه انتقاداتی مطرح کرده بود، پاسخ داد.

هایکو ماس در پیام خود ضمن اشاره به اینکه آلمان یکی از کشورهای ضامن جهان آزاد می باشد تاکید کرد : آلمان منبعد نیز چنین خواهد بود.

هایکو ماس در پاسخ به انتقادات ترامپ گفت : ما اسیر نیستم . نه اسیر روسیه و نه اسیر آمریکا.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضای قرار داد گاز طبیعی بین آلمان و روسیه را نامناسب تلقی کرده و گفته بود : آلمان برای تامین نیاز به انرژی مبالغ هنگفتی پول به روسیه پرداخت می کند. به همین علت آلمان اسیر روسیه است.خبرهای مرتبط