تنها عضو زنده NSU به حبس ابد محکوم شد

Beate Zschaepe از اعضای سازمان تروریستی زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست آلمان موسوم به (NSU) به حبس ابد محکوم شد.

تنها عضو زنده NSU به حبس ابد محکوم شد

Beate Zschaepe یکی از اعضای سازمان تروریستی زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست آلمان موسوم به (NSU) به جرم قتل 10 نفر منجمله 8 ترک، بمبگذاری و سرقت از بانک، محاکمه و به حبس ابد محکوم شد.

Manfred Götzl مسئول رسیدگی به پرونده این دعوی که بیش از 5 سال است که در دادگاه عالی ایالت مونیخ ادامه دارد، در چهارصد و سی و هشتمین جلسه دادگاه حکم نهایی را اعلام کرد.

دادگاه Zschaepe از اعضای این سازمان تروریستی که در جنایات و دیگر جرایم  NSU همدستی داشته است را به حبس ابد محکوم کرد.

به اتهام همکاری با سازمان تروریستی NSURalf Wohlleben به ده سال، Andre Emminger به دو و نیم سال و Holger G نیز به سه سال زندان محکوم شدند.

Carsten S. که در جریان رسیدگی به این پرونده به جرم خود اعتراف کرده بود نیز به موجب قوانین مربوط به جوانان به سال مجازات زندان محکوم شد.

تشویق نئونازی های حاضر در سالن دادگاه، در حین اعلام 2.5 سال محکومیت Andrea Emminger را که با درخواست 12 سال زندان محاکمه میشد، با واکنش هیات قضات مواجه شد.

موجودیت و نقش اعضای سازمان تروریستی زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست آلمان موسوم به (NSU) در اقدامات جنایتکارانه که به قتل 10 نفر منجمله 8 ترک در بین سالهای 2000-2007 دو فقره بمبگذاری و 15 مورد سرقت از بانک متهم میباشد، به طور تصادفی در 4 نوامبر 2011 مشخص شد.

جسدUwe Böhnhard  و  Uwe Mundlosاز اعضای NSU در پی سرقت از بانک در 4 نوامبر 2011 در کاراوانی که در آن مخفی شده بودند یافت شد و ادعا گردید که خودکشی کرده اند.

Beate Zschaepe  تنها عضو زنده این سازمان تروریستی و Wohlleben، Emminger، Holger G. و Carsten S. که با این سازمان همکاری داشتند نیز در جریان این رسیدگی به این پرونده محاکمه شدند.خبرهای مرتبط