قرقیزستان از ترکیه خواستار سرمایه گذاری در این کشور گردید

عادل بیگ قاسم علی اف وزیر دارایی قرقیزستان از ترکیه خواستار سرمایه گذاری در پروژه های یاری به رشد اجتماعی در کشورش گردید

قرقیزستان از ترکیه خواستار سرمایه گذاری در این کشور گردید

 

عادل بیگ قاسم علی اف وزیر دارایی قرقیزستان از ترکیه خواستار سرمایه گذاری در پروژه های یاری به رشد اجتماعی در کشورش گردید.

قاسم علی اف در وزارتخانه با چنگیز کامیل فرات سفیر ترکیه در بیشکک گردهم آمد.

قاسم علی اف ضمن سپاسگزاری از حکومت ترکیه بپاس یاری و حمایت از إصلاحات اجتماعی – اقتصادی قرقیزستان، اظهار داشت، از استقلال کشورم بدین طرف، ترکیه در زمینه رشد یاریهای مهمی انجام داده است.

وی گفت، ترکیه یکی از کشورهایی ست که بیشترین یاری را به قرقیزستان انجام داده اند.خبرهای مرتبط