افزایش شمار مفقودین انفجارهای آتش فشانی گواتمالا

شمار انسانهایی که در نتیجه انفجارهای آتش فشانی ماه گذشته کوه فوئگو در گواتمالا مفقود شده اند 332 نفر اعلام شد

1005987
افزایش شمار مفقودین انفجارهای آتش فشانی گواتمالا

شمار انسانهایی که در نتیجه انفجارهای آتش فشانی ماه گذشته کوه فوئگو در گواتمالا مفقود شده اند 332 نفر اعلام شد.

در این انفجارها بیش از صد نفر نیز جان خود را از دست داد. 

به گزارش آژانس ملی مدیریت امور اضطراری و بلایای طبیعی، شمار مفقودین در انفجارهای آتش فشانی که در اواسط ماه گذشته 197 نفر اعلام شده بود، بر اساس بررسی های جدید به 332 نفر افزایش یافته است. 

انفجارهای آتش فشانی و مواد مذاب فوران شده از کوه فوئگو در 40 کیلومتری جنوب غرب گواتمالاسیتی پایتخت گواتمالا، خانه های روستای ال رودئو را ویران کرد. 

این انفجارها 114 قربانی گرفت. 

شمار زیادی از مجروحین تحت درمان قرار گرفتند و بیش از 3200 نفر به مناطق امن منتقل شدند. 

انفجار آتش فشانی زندگی 1.7 میلیون انسان را تحت تاثیر قرار داد. خبرهای مرتبط