برخورد تانکر سوخت با اتومبیل در نیجریه فاجعه به بار آورد

در نتیجه برخورد یک تانکر سوخت با یک اتومبیل در شهر لاگوس نیجریه، کشور آفریقای غربی، نه نفر جان خود را از دست دادند

1002235
برخورد تانکر سوخت با اتومبیل در نیجریه فاجعه به بار آورد

در نتیجه برخورد یک تانکر سوخت با یک اتومبیل در شهر لاگوس نیجریه، کشور آفریقای غربی، نه نفر جان خود را از دست دادند. 

یک تانکر حامل 33 تن سوخت مایع در جاده لاگوس-ایبادان، با یک اتومبیل برخورد کرد. 

در نتیجه اتش سوزی به دنبال انفجار تانکر، 4 نفر نیز مجروح شد. 

در پی گسترش آتش سوزی، دست کم 50 خودرو سوخت. 

 

 خبرهای مرتبط