اقامه دعوی بر علیه ترامپ

دادستانهای 17 ایالت در آمریکا بعلت سیاست های مهاجرتی ترامپ بر علیه وی اقامه دعوی کردند

اقامه دعوی بر علیه ترامپ

17 ایالت در آمریکا بعلت سیاست های مهاجرتی مباحثه بر انگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که طی آن کودکان از خانوادهایشان جدا شدند، أقامه دعوی کرد.

دادستانهای 17 ایالت و شهرهای نیویورک، کالیفرنیا و واشنگتن بعلت سیاست های مهاجرتی غیر قانونی و بی رحمانه ترامپ ، از حکومت آمریکا شاکی شدند.

در پرونده 128 صفحه ایی ارائه شده به دادگاه ایالت سیاتل ادعا گردید که سیاست مهاجرتی ترامپ حقوق مساوی، مهاجرت فدرال و حقوق ناشی از موقعیت افراد را نقض می کند.

" Barbara Underwood " دادستان کل نیویورک با انتشار یک بیانیه کتبی اعلام داشت : جدا کردن کودکان از خانوادهایشان عملی غیر انسانی، بدور از وجدان و غیر قانونی است. ما با هدف متوقف ساختن این رویکرد اقامه دعوی می کنیم. حکومت ترامپ با جدا کردن کودکان از خانوادهایشان و فرستادن آنها به صدها کیلومتر دور موجب وارد شدن ضربه های روحی جبران ناپذیر به آنها گردیده است. کشور ما بدین گونه نیست. نمی توانیم نظاره گر اقدامات حکومت ترامپ برای ضربه وارد کردن به حقوق و قانون اساسی مان گردیم.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی واکنش های مردم این کشور و افکار عمومی ، دستور العملی برای ممانعت از جدا کردن کودکان آندسته از مهاجرینی که از طرق غیر قانونی وارد کشور شدند، از خانوادهایشان امضا کرده بود.

کنگره آمریکا برای پایان بخشی به این طرز برخورد با مهاجرین که با واکنش هایی مواجه گردید، وارد عمل شده بود.

" Kirstjen Nielsen " وزیر امنیت داخلی ایالات متحد آمریکا اعلام کرده بود : حدود 2 هزار کودکی که در ماههای آوریل و می بطور غیر قانونی به کشور انتقال داده شدند، در مراکز ویژه نگهداری می شوند.

وی تاکید کرد : بر خلاف تصاویری که در مطبوعات منعکس شده است، از این کودکان بخوبی مراقبت شده ، وضع جسمانی و سلامتی آنها کاملا خوب و رضایت بخش بوده و آنهایی که حائز شرایط مناسب هستند از حق درخواست پناهندگی برخوردار هستند.خبرهای مرتبط