درگیری بین پلیس و نیروهای امنیتی در یونان

تظاهرات کنندگان معترض به "مشکل نام" بین حکومت یونان و مقدونیه در شهر سلانیک، با پلیس درگیر شدند

999754
درگیری بین پلیس و نیروهای امنیتی در یونان

تظاهرات کنندگان معترض به "مشکل نام" بین حکومت یونان و مقدونیه در شهر سلانیک، با پلیس درگیر شدند. 

این گروه که در مقابل ساختمان سالن کنفرانس در محوطه نمایشگاه تجاری سلانیک که برنامه ای با عنوان "مقدونیه" از سوی حزب رادیکال ائتلاف چپ در حال برگزاری بود، شعارهایی علیه حکومت سر داده و در تلاش ورود به سالن بودند. 

به دنبال به آتش کشیده شدن سطل های زباله و شکسته شدن  درب ورودی ساختمان از سوی تظاهرات کنندگان، نیروهای امنیتی از گاز اشک آور و بمب صوتی برای متفرق کردن گروه استفاده کردند. 

برخی جاد ه ها در مرکز شهر به علت درگیری بین معترضین و نیروهای امنیتی مسدود شد و به خودروهای در حال پارک خسارت وارد شد. 

سه نفر در ارتباط با این حوادث دستگیر شد.خبرهای مرتبط