اخراج پناهجویان از اروپا

اروپا آماده اخراج پناهجویان می شود

اخراج پناهجویان از اروپا

پیش نویس بیانیه پایانی نشست آینده سران اتحادیه اروپا که قرار است 28-29 ژوئن در بروکسل برگزار شود نشان می دهد کشورهای عضو این اتحادیه از برنامه انتقال پناهجویان به "مراکز جمع آوری" خارج از اروپا حمایت خواهند کرد.

این بیانه که نسخه ای از آن به رسانه ها درج کرده با اشاره به اینکه تفکیک پناهجویان نیازمند به حمایت بین المللی و پناهجویان اقتصادی آسان تر خواهد شد٬ اجرایی شدن این برنامه را در سفر پرخطر پناهجویان بازدارنده دانسته است.

- مدل مهاجرت اتریشی

ایده "مراکز جمع آوری" اولین بار در سال 2016 از سوی ویکتور اوربان نخست وزیر راست گرای مجارستان مطرح و از سوی اتریش و دانمارک در دوره اخیر حمایت شده است.

از سوی دیگر استرالیا از سال 2013 پناهجویانی که از طریق غیرقانونی وارد این کشور می شوند را به اردوگاه پاپوآ گینه نو می فرستد.

 

خبرگزاری آناتولی

 خبرهای مرتبط