اعتراض گسترده کشاورزان در فرانسه

کشاورزان در فرانسه به صدور مجوز از سوی حکومت برای واردات 300 هزار تن روغن پالم برای شرکت بزرگ نفت توتال اعتراض کردند

990354
اعتراض گسترده کشاورزان در فرانسه
fransa ciftciler total protesto2.jpg
fransa ciftciler total protesto1.jpg

کشاورزان در فرانسه به صدور مجوز از سوی حکومت برای واردات 300 هزار تن روغن پالم برای شرکت بزرگ نفت توتال اعتراض کردند. 

کشاورزان چهار پالایشگاه توتال را با موانع محاصره کرده و توزیع تولیدات از شش انبار را متوقف کردند. 

شرکت توتال اعلام کرد این محاصره هیچ تاثیری بر شرکت نداشته است. 

استفان تراورت وزیر کشاورزی فرانسه اظهار داشت، محاصره پالایشگاه ها و انبارهای سوخت مایع برای اعتراض به تصمیم حکومت، غیرقانونی است. 

تراورت افزود: "حکومت مجوز صادرات روغن پالم وارداتی از سوی توتال را لغو نخواهد کرد." 

 

 خبرهای مرتبط