درگیری در جامو و کشمیر

در درگیری میان سربازان هند با استقلال‌طلبان جامو و کشمیر 6 نفر از نیروهای مقاومت کشته شدند

درگیری در جامو و کشمیر

مقامات ارتش هند اعلام کردند که در درگیری امروز میان سربازان این کشور با استقلال طلبان جامو و کشمیر 6 نفر از نیروهای مقاومت کشته شدند.

همچنین گفته شد که عملیات نظامیان در کران ادامه دارد.

پاکستان هنوز در این باره بیانیه‌ای صادر نکرده است.

گفتنی است از سال 1947 و پس از استقلال هند و پاکستان از استعمار انگلیس تاکنون 3 جنگ در سال های (1947، و1965 و1971) میان دو کشور بر سر مسئله کشمیر رخ داده و بیش از 70 هزار نفر طی این درگیری‌ها کشته شدند.

گروه‌های آزادی‌خواه کشمیر در سال 1989 مبارزه برای استقلال از هند و پیوستن به پاکستان را آغاز کردند. از سال 1989 تاکنون بیش از 100 هزار کشمیری توسط نیروهای امنیتی هند کشته و بیش از 10 هزار زن در این منطقه مورد تجاوز قرار گرفته اند. 

گاه گاهی در خط کنترلی منطقه آزاد کشمیر که در کنترل پاکستان قرار دارد و همچنین منطقه جامو و کشمیر که تحت حاکمیت هند است، درگیری هایی میان نظامیان دو کشور روی می دهد. از سال 2003 تاکنون دو طرف یکدیگر را به نقض آتش بس در این منطقه متهم می کنند.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط