مواد مذاب آتش فشانی 600 خانه را در هاوایی ویران کرد

مواد مذاب فوران شده از کوه آتش فشانی Kilauea که در ماه می فعال شده، بیش از 600 خانه در مناطق Kapoho  و Vacationland  تخریب کرده است

988732
مواد مذاب آتش فشانی 600 خانه را در هاوایی ویران کرد

مواد مذاب فوران شده از کوه آتش فشانی Kilauea در ایالت هاوایی ایالات متحده آمریکا، بیس از 600 خانه را ویران کرد. 

هری کیم شهردار ایالت هاوایی گفت، مواد مذاب فوران شده از کوه آتش فشانی Kilauea که در ماه می فعال شده، بیش از 600 خانه در مناطق Kapoho  و Vacationland  تخریب کرده است.

دیوید آیگ استاندار هاوایی نیز اظهار داشت، 12 میلیون دلار برای کمک به منقطه فلاکت زده تخصیص شده است. 

آیگ افزود، فعالیت های شبانه روزی نیروهای پلیس، مامورین آتش نشانی و اکیب های دفاع غیرنظامی از 40 روز گذشته تاکنون در منطقه ادامه دارد. خبرهای مرتبط