خبرفوری ـ اتریش اعلام کرد 7 مسجد در این کشور را خواهد بست

اتریش اعلام داشت که به درهای7 مسجد در این کشور قفل خواهد زد

988610
خبرفوری ـ اتریش اعلام کرد 7 مسجد در این کشور را خواهد بست

اتریش اعلام داشت که به درهای7 مسجد در این کشور قفل خواهد زد. خبرهای مرتبط