ولیعهد عربستان سعودی روابط کاری با شرکتهای آلمانی را متوقف ساخت

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور متوقف ساختن روابط کاری با شرکتهای آۀمانی را صادر کرد

980766
ولیعهد عربستان سعودی روابط کاری با شرکتهای آلمانی را متوقف ساخت

 

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دستور متوقف ساختن روابط کاری با شرکتهای آۀمانی را صادر کرد.

حدود 800 شرکت آلمانی که در عربستان فعالیت می کنند، در معرض تهدید بحران تجاری بین دو کشور قرار دارند.

براساس گزارش مجله در اشپیگل آلمان، خواست آلمان درراستای ادامه توافق هسته ای با ایران در تصمیم سلمان پیرامون متوقف ساختن روابط کاری تاثیر گذاشته است.

سال گذشته ریاض در پی انتقاد سیگمار گابریل وزیر خارجه سابق آلمان از سیاست آلمان در مورد لبنان، سفیر خود در برلین را فرا خوانده بود.

بدین ترتیب روابط نامطلوب آلمان و عربستان با تصمیم سلمان در زمینه تحریم اقتصادی متشنج شد.

تخمین زده می شود که از این تصمیم شرکتهایی چون زیمنس، بایر و بوهرینگر که روابط کاری فشرده ای با وزارت بهداری عربستان دارند، تحت تاثیر بیشتری قرار بگیرند.

دایملر شرکت خودروسازی آلمان نیز تحت اثیر این تصمیم قرار گرفته است.

منع شرکتهای آلمانی از مناقصه های دولتی، صادرات 6 ممیز 6 میلیارد یورویی را نیز در معرض تهدید قرار داد.

مقامات دایملر در پاسخ سوالی گفتند، نمی توانیم گزارش اشپیگل را تائید بکنیم. کارهای ما در مسیر عادی سیر می کند.

حکومت عربستان نیز هرگونه اظهار نظر را رد کرد.خبرهای مرتبط