اتحادیه اروپا تحریم های خود علیه اسد را برای یک سال دیگر تمدید کرد

اتحادیه اروپا طی بیانیه ای از تمدید تحریم های کشورهای اروپایی علیه رژیم اسد به دلیل سرکوب غیرنظامیان برای یک سال دیگر و به روز رسانی افراد و سازمان های تحریم شده خبر داد

980685
اتحادیه اروپا تحریم های خود علیه اسد را برای یک سال دیگر تمدید کرد

اتحادیه اروپا طی بیانیه ای از تمدید تحریم های کشورهای اروپایی علیه رژیم اسد به دلیل سرکوب غیرنظامیان برای یک سال دیگر و به روز رسانی افراد و سازمان های تحریم شده خبر داد.

در لیست مذکور اعمال محدودیت مسافرت و مسدود شدن حساب های 67 نهاد و 259 نفر در نظر گرفته شده است.

چهار نفر از این افراد به دلیل دست داشتن در حمله شیمایی علیه غیرنظامیان تحریم شده اند.

تحریم های نفتی و گازی٬ محدودیت های سرمایه گذاری و مسدود شدن حساب های بانک مرکزی سوریه در اروپا و نیز ممنوعیت صادرات تجهیزاتی که به سرکوب رژیم یاری کند از جمله موارد تحریمی در لیست اتحادیه اروپا ذکر شده است.خبرهای مرتبط