عربستان سعودی از سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک حمایت میکند

عربستان سعودی از تاسیس واحدهای متشکل از نیروهای عربی از سوی سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک / پ ی د – ی پ گ درشمال سوریه حمایت میکند

عربستان سعودی از سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک حمایت میکند

عربستان سعودی از تاسیس واحدهای متشکل از نیروهای عربی از سوی سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک / پ ی د – ی پ گ درشمال سوریه حمایت میکند.

شعبه آژانس آناتولی در حسکه، اعلام داشت که روز جمعه گذشته 3 مشاور نظامی عربستان سعودی، به شهرستان عین العرب رفته و در پایگاه حرب ایشیک ایالات متحده امریکا، با سازمان تروریستی پ ک ک / پ ی د – ی پ گ ملاقات کرده اند.

گفته میشود که مسئولان سعودی برای حمایت از تشکیل یک واحد عربی که تحت دستور سازمان تروریستی خواهند جنگید، در منطقه بوده اند.

مسئولان سعودی که قول پرداخت 200 دلار دستمزد ماهانه به شرکت کنندگان دراین واحد را میدهند، در حسکه و کامیشلی، مراکز ارتباطاتی تشکیل داده اند.خبرهای مرتبط