تظاهرات ضد دولتی در پاریس با شرکت دهها هزار تن

دهها هزار تن در فرانسه، برای اعتراض به سیاستهای رئیس جمهور، دست به تظاهرات زدند

979699
تظاهرات ضد دولتی در پاریس با شرکت دهها هزار تن

بنا به دعوت احزاب سیاسی، انجمنها و اتحادیه ها در فرانسه، تظاهراتهایی در بیش از 150 شهر این کشور ترتیب داده شده و در آن، امانوئل ماکرون رئیس جمهور کشور و سیستهای حکومت مورد اعتراض قرار گرفت.

در نتیجه درگیریهایی که در حین این تظاهراتها در پاریس به میان آمد، 79 تن بازداشت شدند.

همچنین در حوادث خشونت بار به میان آمده، 7 پلیس که وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است، مجروح شدند.

بنا به ارقامی که پلیس اعلام کرده است، در تظاهرات پاریس 20 هزار تن و بنا به ارقام مسئولان این تظاهراتها، 80 هزار تن شرکت داشته اند.

جرار کولومب وزیر کشور فرانسه، اعلام داشت که 79 تن در پاریس به جرم حمل اسلحه، رفتارهای خشونت آمیز و یا مخالفت با قوانین، بازداشت شده اند.

وی ضمن ابراز اینکه در مقابل آشوبگران خواهند ایستاد، ابراز داشت که احتمال دارد که یک چنین تظاهراتهایی را ممنوع کنند.خبرهای مرتبط