پیروزی پرونده بانوی محجبه در دادگاه آلمان

زن مسلمانی که به دلیل حجاب از کارش اخراج شده بود، در دادگاه پیروز شد

960609
پیروزی پرونده بانوی محجبه در دادگاه آلمان

پیروزی پرونده دادگاه زن صندوق دار مسلمانی که پس از اخراج از محل کارش به دلیل حجاب در در دادگاه کاری ایالت نورنبرگ آلمان تشکیل داده بود، از سوی مسلمانان به شکل حادثه ای مثبت قلمداد شد.

هاندان یازیجی رئیس سازمان زنان دیدگاه ملی جامعه اسلامی که در شهر کولن واقع شده است، طی بیانیه ای کتبی، ضمن ابراز اینکه حکم دادگاه، نور امیدی برای بسیاری از زنان مسلمان  شده است، گفت: "همه کسانی که به دلیل حجاب از کارشان اخراج شده اند، باید به دادگاه شکایت کرده و حقشان را بگیرند. تبعیض را به هیچ وجه قبول نداریم."

وی ضمن ابراز اینکه بانوان نباید از مبارزه با ناحقی مخالفان زنان دست بردارند، اعلام داشت که نباید امیدی که رو به بهبود است را از دست داد.خبرهای مرتبط