ترامپ: اگر عربستان سعودی می خواهد که در سوریه بمانیم، باید هزینه آن را پرداخت کند

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اظهار داشت که در مورد خروج از سوریه جدی می باشد

ترامپ: اگر عربستان سعودی می خواهد که در سوریه بمانیم، باید هزینه آن را پرداخت کند

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اظهار داشت که در مورد خروج از سوریه جدی می باشد.

ترامپ گفت: "زمان خارج شدن از سوریه فرا رسیده است. به این مسئله به طور جدی فکر می کنم. حضور آمریکا در سوریه هزینه های مالی سنگینی دارد. بر روی برنامه خروج از سوریه کار می کنیم.  با جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در این زمینه گفتگو خواهم کرد."

رئیس جمهور آمریکا افزود:"می خواهم که سربازانمان به خانه باز گردند. می خواهم که ملتمان را از نو بسازم. سربازان آمریکایی پس از شکست داعش از سوریه خارج خواهند شد."

ترامپ تصریح کرد:"اولین وظیفه مان رهایی از داعش است. میتوان گفت که این وظیفه را بجای آوردیم. به زودی تصمیم گیری خواهد شد."

رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت، در صورتی که سربازانمان در سوریه باقی بمانند متفقین منطقه ای باید هزینه های مالی را پرداخت کنند. عربستان سعودی اگر مایل است ما در سوریه بمانیم باید هزینه آن را پرداخت کند"

 خبرهای مرتبط