تعداد قربانیان آتش‌سوزی در روسیه به 52 نفر افزایش یافت

شمار کشته‌شدگان آتش سوزی در يک مرکز تجاری - تفريحيی در شهر کمروو روسيه به 37 نفر افزایش یافت.

937288
تعداد قربانیان آتش‌سوزی در روسیه به 52 نفر افزایش یافت

به گزارش کمیته تحقیق روسیه، شمار کشته‌شدگان آتش‌سوزی در مرکز تجاری - تفريحيی «زیمنایا ویشنیا» در مرکز شهر کمروو این کشور به 52 نفر افزایش یاقت.

به گزارش رسانه های محلی این کشور، این آتش سوزی 43 مجروح بر جای گذاشته و نزدیک به 70 نفر دیگر مفقود هستند.

گفتنی است اين آتش سوزی موجب فروريختن سقف سالن های سينما و زمین‌های بازی کودکان در اين مرکز تجاری - تفريحی شد.

 

 خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط