قانون ریاست‌جمهوری در چین تغییر کرد

محدودیت دو دوره‌ای بودن ریاست‌جمهوری در چین لغو شد

927115
قانون ریاست‌جمهوری در چین تغییر کرد

کنگره خلق ملی چین به عنوان بالاترین نهاد قانونگذاری در این کشور، با تغییر قانون اساسی در موضوع لغو محدودیت انتخاب ده ساله رئیس جمهور موافقت کرد.

به این ترتیب «شی‌ جی‌پینگ» می تواند پس از سال 2023 نیز که دوره ریاست جمهوری ده ساله اش در چین به پایان می رسد، مجددا در انتخابات شرکت کند. 

وی از سال 2013 قدرت را در چین در اختیار دارد. حذف محدودیت دورۀ زمامداری رئیس جمهور، بخشی از تغییراتی است که با هدف اصلاح قانون اساسی چین پیشنهاد شده بود و امروز مورد موافقت قرار گرفت.خبرهای مرتبط