طالبان آماده مذاکره با امریکا می باشد

دفتر گروه طالبان طی بیانیه ای اعلام کرد استراتژی های نظامی که طی 17 سال گذشته بارها مورد آزمایش قرار گرفته است، صرفا باعث تشدید و تداوم جنگ شده است بنابراین از درخواست مذاکرات آمریکا استقبال می کنیم

918990
طالبان آماده مذاکره با امریکا می باشد

دفترسیاسی گروه طالبان طی بیانیه ای اعلام کرد: استراتژی های نظامی که طی 17 سال گذشته بارها مورد آزمایش قرار گرفته است، صرفا باعث تشدید و تداوم جنگ شده است و دیگر ادامه این استراتژیها به نفع هیچ کسی نیست. بنابراین از درخواست مذاکرات «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در ماه ژانویه و «آلیس ولز»، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی استقبال می کنیم.

در این بیانیه تاکید شده است که راه حل صلح آمیز در افغانستان تنها می تواند از طریق مذاکرات مستقیم با طالبان به دست آید.

بر اساس این بیانیه، طالبان خواستار پذیرش درخواست های قانونی مردم افغانستان و برقراری امکان بیان خواسته ها و نگرانی ها از طریق یک کانال صلح آمیز از طریق این گروه شد.

در این بیانیه تصریح شده است: ما برای پایان دادن به اشغال خواهان یک راه حل مسالمت آمیز برای مشکل افغانستان هستیم. به نظر می رسد که آمریکا و متحدانش متوجه شدند با استفاده از راه حل نظامی نمی توان مشکل افغانستان را حل کرد در حال حاضر به جای جنگ بر استراتژی صلح آمیز متمرکز می شوند.

گفتنی است «نیکی هیلی» نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل در رابطه با سفر خود به افغانستان در 17 ماه ژانویه به خبرنگاران گفت اجازه نخواهیم داد که افغانستان لانه تروریست ها شود. استراتژی آمریکا در افغانستان، طالبان را به میز مذاکرات نزدیکتر کرده است. سیاست آمریکا در افغانستان کارساز است. ما با طالبان نسبت به روند صلح و مذاکرات نزدیک تر از گذشته هستیم. باید از روند صلح به رهبری افغانستان حمایت شود.خبرهای مرتبط