انفجار در کارخانه روغن مایع فرانسه

دو تن در نتیجه انفجار در کارخانه روغن مایع فرانسه، کشته شدند

912660
انفجار در کارخانه روغن مایع فرانسه

در نتیجه انفجار به میان آمده در کارخانه روغن مایع در فرانسه، دو تن کشته شد.

انفجار در شهر دیپ واقع در شمال کشور به میان آمد.

بر اثر این انفجار در کارخانه تولید روغن مایع که هنوز دلیل آن مشخص نیست، 1 تن نیز به شکلی وخیم مجروح شد.

فعالیتهای اطفاء حریق پس از انفجار هنوز ادامه دارد.

به ساکنین منطقه هشدار داده شد تا برای جلوگیری از ریسکهای احتمالی، از منازلشان خارج نشوند.خبرهای مرتبط