معاون اف بی آی پست خود را ترک کرد

معاون دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، تصمیم به ترک پست خود قبل از فرارسیدن زمان بازنشستگی اش در ماه مارس گرفت.

899664
معاون اف بی آی پست خود را ترک کرد

اندرو مک کیب، معاون دفتر تحقیقات فدرال (FBI) در ایالات متحده آمریکا، تصمیم به ترک پست خود قبل از فرارسیدن زمان بازنشستگی اش در ماه مارس گرفته است.

یکی از مقامات اف بی آی که نخواسته نامش اعلام شود این خبر را در اختیار خبرگزاری آناتولی قرار داده است.

به این ترتیب مک کیب ضمن استفاده از تمامی مرخصیهای به جای مانده، فعالیتهای خود را در اف بی آی متوقف کرده است.

این تصمیم وی سبب بروز تعجب در اف بی آی شده چرا که انتظار می رفت وی تا ماه مارس بر سر پست خود حاضر شود.

گفتنی است که مک کیب در راستای تحقیقات صورت گرفته در زمینه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به صورت گسترده ای هدف انتقادات دونالد ترامپ رییس جمهوری و دیگر طرفداران حزب جمهوریخواه قرار می گرفت.خبرهای مرتبط