آغاز انتخابات ریاست جمهوری در بخش یونانی نشین قبرس

مردم بخش یونانی نشین قبرس برای انتخاب رئیس جمهور جدیدشان پای صندوقهای رای میروند

898594
آغاز انتخابات ریاست جمهوری در بخش یونانی نشین قبرس

مردم بخش یونانی نشین قبرس برای انتخاب رئیس جمهور جدیدشان پای صندوقهای رای میروند.

بر أساس نظرسنجیهای انجام شده، انتظار میرود نیکوس آناستاسیادیس که مدت 5 سال است ریاست جمهوری را بر عهده دارد، در این انتخابات نیز از میان 9 کاندید، انتخاب شود.

ولی انتظار نمیرود که وی در مرحله اول انتخابات آرای مورد نیاز را کسب کند.

مردم بخش روم نشین قبرس از ساعت 07:00 صبح امروز برای انتخاب ریاست 5 ساله جدید اداره این بخش در پای صندوق های رای حاضر شدند.

در این انتخابات هزار و 122 صندوق اخذ رای در 38 شعبه رای گیری تا ساعت 18:00 به وقت محلی دایر خواهد بود.

در مجموع 550 هزار و 876 نفر از مردم این بخش در انتخابات مشارکت خواهند داشت که 657 نفر از آنها از ترک های قبرس هستند. این رقم با احتساب رومیان ساکن یونان، انگلستان و 15 کشور دیگر به 11 هزار و 683 نفر می رسد.خبرهای مرتبط