دیدار ترامپ و می در مجمع اقتصاد جهانی داووس

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و ترزا می نخست وزیر انگلستان طی چهل و هشتمین مجمع اقتصاد جهانی داووس، دیدار کردند

897623
دیدار ترامپ و می در مجمع اقتصاد جهانی داووس

ترامپ رئیس جمهور امریکا، پس از این دیدار، ضمن اشاره به قدرت روابط میان دو کشور، گفت: "اگر اتفاقی برای شما بیفتد، در کنارتان هستیم و برای شما به مبارزه خواهیم پرداخت."

وی با اظهار اینکه تجارت میان دو کشور طی سالهای آینده، بیشتر نیز خواهد شد، ابراز داشت: "این روند در حینی که ما به گفتگو آغاز کردیم، شروع شده بود."

ترزا می نیز اظهار داشت: "روابط ویژه میان انگلستان و ایالات متحده امریکا ادامه خواهد داشت."

وی با تاکید بر اینکه دو کشور "شانه به شانه" خواهند بود، گفت: "چرا که در کل جهان با مشکلات مشابهی روبرو هستیم. همانگونه که شما نیز گفتید، برای پیروزی بر این مشکلات، در کنار یکدیگر به فعالیت میپردازیم."

می همچنین اظهار داشت که امیدوار است روابط تجاری بهتری میان انگلستان و ایالات متحده امریکا که به نفع هر دو طرف باشد تاسیس شود.خبرهای مرتبط