نیکی هیلی به تاثیرات مثبت سیاست آمریکا در قبال افغانستان تاکید کرد

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل راهبرد سیاسی این کشور در قبال افغانستان را نتیجه بخش خوانده و تصریح کرد به شکل بی سابقه ای به حصول توافق با طالبان و دستیابی به صلح نزدیک شده ایم

890991
نیکی هیلی به تاثیرات مثبت سیاست آمریکا در قبال افغانستان تاکید کرد

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست خبری ضمن ارزیابی سفر اخیرش در رأس یک هیت از اعضای شورای امنیت به افغانستان، راهبرد سیاسی آمریکا در قبال این کشور را نتیجه بخش خوانده و گفت: به شکل بی سابقه ای به حصول توافق با طالبان و دستیابی به صلح نزدیک شده ایم.

وی با بیان اینکه کشورش اجازه نمی دهد که افغانستان "لانه امن تروریستها" شود، افزود که مقامات افغان در دیدار با اعضای شورای امنیت گفته اند که از زمان اجرای راهبرد آمریکا در افغانستان طالبان به میز مذاکره می آید.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در پایان بر ضرورت پشتیبانی از فرایند صلح در افغانستان که کاملا توسط رهبران این کشور ساماندهی می شود، تاکید کرد.

گفتنی است اعضای شورای امنیت سازمان ملل پس از گذشت هفت سال هفته گذشته به افغانستان سفر کردند و با مقامات این کشور، سازمان های مردم نهاد، نمایندگان مجلس و نمایندگان قشرهای مختلف افغانستان دیدار و گفتگو کردند.خبرهای مرتبط