حملات بمبی سازمان تروریستی بوکو حرام در نیجریه

در دو حمله بمبی سازمان تروریستی بوکو حرام در نیجریه 12 نفر جان خود را از دست داده و 48 نفر نیز مجروح شدند

891481
حملات بمبی سازمان تروریستی بوکو حرام در نیجریه

 

در دو حمله بمبی سازمان تروریستی بوکو حرام در نیجریه 12 نفر جان خود را از دست داده و 48 نفر نیز مجروح شدند.

دامیان چوکوو یکی از مقامات عالیرتبه نیروهای امنیتی نیجریه اظهار داشت، حمله بمبی در بازار روز واقع در آلائی فادائو وابسته ایالت مائیدوگوری در شمالشرقی کشور وقوع یافته و نیروهای امنیتی به منطقه اعزام شده اند.

سازمان تروریستی بوکو حرام که از سالهای دو هزار بدین طرف در نیجریه فعالیت می کند، بعد از مرگ محمد یوسف رهبر سازمان، حملات تروریستی را در سال 2009 آغاز کرده است.

در نتیجه حملات سازمان تروریستی، هزاران نفر مجبور به کوچ شده اند.خبرهای مرتبط