آمریکا دستگیری معترضان در ایران را محکوم کرد

وزارت امور خارجه آمریکا دستگیری حدود هزار نفر و کشته شدن تعدادی در تجمعات اعتراضی مردم ایران را به شدت محکوم کرد.

882181
آمریکا دستگیری معترضان در ایران را محکوم کرد

هدر نائورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: دستگیری حدود هزار نفر و کشته شدن تعدادی در تجمعات اعتراضی مردم در شهرهای مختلف ایران را به شدت محکوم می کنیم.

وی در بیانیه‌ فوق با اشاره به تداوم دستگیری ها در ایران افزود: از اختیارات فراوانی برای مقصر دانستن افرادی که اقدام به اعمال خشونت، تشویق سانسور و چپاول اموال مردم می کنند، برخوردار هستیم.

نائورت ادامه داد: خطاب به قربانیان این رژیم می گوییم که به فراموشی سپرده نخواهید شدخبرهای مرتبط