پیش بینی افزایش چند برابری تعداد مسلمانان آمریکا در سال 2050

تعداد مسلمانان آمریکا در سال 2050 به 2.1 درصد کل جمعیت یعنی 8.1 میلیون نفر خواهد رسید

881968
پیش بینی افزایش چند برابری تعداد مسلمانان آمریکا در سال 2050

شمار مسلمانان در سال 2050 در ایالات متحده آمریکا چند برابر خواهد شد. 

مهاجرت مسلمانان در سالهای اخیر به آمریکا و مباحثات سیاسی مرتبط سبب بروز سوال در رابطه با شمار دقیق مسلمانان در این کشور شد. 

مرکز تحقیقاتی PEW که دفتر مرکزی آن در آمریکا واقع است، جزئیات تحقیقاتی که در رابطه با منسوبین ادیان مختلف مقیم آمریکا انجام داده را منتشر کرد. 

بر اساس این گزارش، شمار مسلمانان مقیم آمریکا در سال 2017 به بیش از 3.45 میلیون نفر رسیده و این نیز 1.1 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهد. 

شمار مسلمانان در سال 2040 به بیش از شمار یهودیان خواهد رسید و مسلمانان پس از منسوبین دین مسیحیت در رده دوم کشور قرار خواهند گرفت. 

تعداد مسلمانان آمریکا در سال 2050 به 2.1 درصد کل جمعیت یعنی 8.1 میلیون نفر خواهد رسید. 

در این گزارش همچنین آمده است، از آنجایی که اداره ثبت احوال آمریکا در رابطه با دین افراد سوال نمی کند، رقم اعلام شده، رسمی به شمار نمی رود. 

با مهاجرت مسلمانان و زاد و ولد بالای مسلمانان از سال 2011 تاکنون، شمار مسلمانان مقیم آمریکا هر ساله 100 هزار نفر افزایش می یابد. خبرهای مرتبط