کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اسرائیل را محکوم نکرد!

زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی سخنانی در رابطه با به شهادت رسانده شدن ابراهیم ابو ثریای فلسطینی، از مقامات اسرائیلی خواست تا تحقیقات مستقل و بی طرفانه ای در این خصوص آغاز کنند.

871798
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اسرائیل را محکوم نکرد!

 

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اسرائیل را محکوم نکرد.

زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی سخنانی در رابطه با به شهادت رسانده شدن ابراهیم ابو ثریای فلسطینی، از مقامات اسرائیلی خواست تا تحقیقات مستقل و بی طرفانه ای در این خصوص آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه ابو ثریا در جریان حمله هوایی سال 2008 اسرائیل به غزه دو پای خود را از دست داده و روز جمعه یکی از فلسطینیان معترض به تصمیم آمریکا در مورد شناسایی قدس به عنوان پایتخت اسرائیل بود اظهار داشت، هدف قرار دادن یک انسان معلول و به شهادت رساندن آن اقدامی به دور از حسن نیت است.

زید رعد الحسین به رغم اعلام اینکه داده های جمع آوری شده توسط پرسنلش در غزه حاکی از شدت خشونتی است که بر ابو ثریا اعمال شده است، از محکوم کردن اسرائیل خودداری کرد.

از سوی دیگر، Rupert Colville یکی دیگر از سخنگویان کمیسریای عالی حقوق بشر ملل متحد در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر این سازمان در ژنو در پاسخ به سوال خبرنگار آناتولی مبنی بر اینکه " آیا به نظر شما کشته شدن غیرنظامیان بی دفاع فلسطینی منجمله یک معلول جسمی توسط ارتش اسرائیل یک جرم جنگی محسوب میشود و باید در چارچوب جرایم ضد حقوق بشر مورد ارزیابی قرار بگیرد؟" گفت که در حال حاضر نمیتوانم در این زمینه اظهار نظر کنم.

Rupert Colville از بررسی این موضوع توسط مقامات اسرائیلی خبر داد.

به گزارش سازمان ملل، تاکنون 220 فلسطینی منجمله 95 نفری که روز جمعه مجروح شدند، در نتیجه استفاده ارتش اسرائیل از گلوله های پلاستیکی و حقیقی زخمی شده اند.خبرهای مرتبط