دعوت مهم اتحادیه اروپا از ترکیه

استونی رئیس ادواری اتحادیه اروپا، از مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه جهت شرکت در ضیافت ناهاری که در چارچوب فعالیت های شورای أمور خارجه در تاریخ 12 دسامبر ترتیب خواهد یافت، دعوت به عمل آورد

دعوت مهم اتحادیه اروپا از ترکیه

پس از تحرک خفیف ایجاد شده در روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا که مدتی راکد شده بود، بروکسل دعوت مهمی از آنکارا به عمل آورد.

استونی رئیس ادواری اتحادیه اروپا، از مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه جهت شرکت در ضیافت ناهاری که در چارچوب فعالیت های شورای أمور خارجه در تاریخ 12 دسامبر ترتیب خواهد یافت، دعوت به عمل آورد.

در حالی که با برگزاری نشست عالی دیالوگ حمل و نقل که با شرکت احمد آرسلان وزیر حمل و نقل دریانوردی و ارتباطات و نشست عالی دیالوگ اقتصادی که قرار است در ماه دسامبر برگزار شود، برای بهبودی روابط ترکیه و اتحادیه تلاش میشود، دعوت از چاووش اوغلو در این ضیافت از جنبه سیاسی روابط  نیز بسیار حائز اهمیت میباشد.

در این نشست که توسعه از جمله موضوعات مورد بحث خواهد بود، از وزرای خارجه دعوت به عمل آمده شده است.

انتظار میرود، پاسخ ترکیه به این دعوت مثبت باشد. فعالیتها در این راستا همچنان ادامه دارد.

گفتنی است که قبل از این ضیافت کار، وزرای خارجه اتحادیه اروپا، کمکهای ترکیه و دیگر نامزدهای عضویت در این اتحادیه را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

در این زمینه به خصوص در مورد ترکیه مسائلی موجود میباشد.

موضوع قطع کمک های مادی به ترکیه و یا بازنگری آن توسط آلمان مطرح شده و دیگر کشورهای عضو  نیز از این موضوع حمایت کرده بودند.

انتظار میرود، Johannes Hahn  عضو مسئول از مذاکرات مربوط به بسط و توسعه اتحادیه اروپا در کمیسیون این  اتحادیه به وزرای خارجه کشور های عضو در خصوص گام های آتی و گزینه های احتمالی اطلاعات ارائه دهد.

قبل از بهار 2018 نیز انتظار میرود گام های ملموسی در این راستا برداشته شود.خبرهای مرتبط