تثبیت تعداد پرسنل نظامی و غیرنظامی پنتاگون در خاورمیانه

گزارش مرکز تامین نیروی انسانی وزارت دفاع آمریکا

852685
تثبیت تعداد پرسنل نظامی و غیرنظامی پنتاگون در خاورمیانه

تعداد پرسنل نظامی و غیر نظامی مامور خدمت پنتاگون در منطقه خاورمیانه به 54 هزار و 180 نفر افزایش یافت.

به گزارش "مرکز تامین نیروی انسانی وزارت دفاع آمریکا"، شمار نظامیان و پرسنل این کشور در خاورمیانه نسبت به یک سال پیش افزایش یافته است.

بموجب همین گزارش : در حالیکه شمار پرسنل پنتاگون در خاورمیانه در ماه مارس سال جاری 40 هزار 517 نفر بود این رقم در ماه سپتامبر به 54 هزار 180 نفر افزایش یافته است.

بیشترین افزایش در کشورهای قطر، بحرین، سوریه، کویت و ترکیه تثبیت شده است.

در گزارش مذکور آمده است : تعداد پرسنل وزارت دفاع آمریکا  در سوریه که متمادیا 503 نفر اعلام می کرد، تا ماه ژوئن به 1251 و در ماه سپتامبر نیز به 1723 نفر افزایش یافته است.

شمار پرسنل پنتاگون در عراق که مبارزه با سازمان تروریستی داعش در آن ادامه دارد، در ماههای ژوئن الی سپتامبر از 8173 نفر به 9122 افزایش یافته است.

نکته جالبی که در گزارش مذکور جلب دقت نموده افزایش تعداد پرسنل پنتاگون در ترکیه می باشد.

در حالیکه تعداد پرسنل مامور خدمت پنتاگون در ترکیه تا ماه ژوئن بین 1350 الی 1405 متغیر بوده و این رقم در ماه سپتامبر به 2265 نفر افزایش یافته است.

از سوی دیگر با تشدید موضع حکومت ترامپ بر علیه ایران ، در تعداد پرسنل پنتاگون در قطر، کویت، بحرین و امارات متحد عربی افزایش قابل توجهی قید گردید.

در گزارش مذکور اعلام شد که تعداد پرسنل وزارت دفاع آمریکا از ماه ژوئن تا ماه سپتامبر از 14 هزار و 790 نفر به 16 هزار و 592 نفر افزایش یافته است.

افزایش مهم دیگر در قطر مشاهده گردید.

تعداد پرسنل پنتاگون در قطر در طول سه ماه از 3164 نفر به 6671 نفر افزایش یافت.

شمار پرسنل پنتاگون در امارات متحد عربی نیز از 1531 نفر به 4240 نفر رسیده است.

تعداد پرسنل مذکور در بحرین نیز که در ماه ژوئن 6541 بود در ماه سپتامبر به 9335 نفر افزایش یافته است.خبرهای مرتبط