اجلاس شورای امنیت از سوی روسیه و چین بایکوت شد

اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که آمریکا برای جلب دقت جامعه بین المللی به بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا خواستار برگزاری آن گردید، از سوی روسیه و چین بایکوت شد

847055
اجلاس شورای امنیت از سوی روسیه و چین بایکوت شد

اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که ایالات متحد آمریکا برای جلب دقت جامعه بین المللی به بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا خواستار برگزاری آن گردید، از سوی روسیه و چین بایکوت گردید.

نیکی هیلی نماینده دایمی آمریکا در سازمان ملل متحد طی سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ونزوئلا ، گفت : این کشور که آمریکا قبلا سیاستمداران آن را متهم به قاچاق مواد مخدر نمود، یک دولت نارکوتیک است.

هیلی تاکید کرد : بحران موجود در ونزوئلا تهدید مستقیمی بر علیه امنیت و صلح جهانی تشکیل می دهد.

ضیاد راد الحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد : اگر گام های لازمه در راستای موارد نقض جدی حقوق بشر در ونزوئلا برداشته نشود، بحران موجود می تواند موجب بی ثباتی در منطقه گردد.

نمایندگان چین و روسیه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و مصر و بولیوی اعضای موقت شورا در اجلاس شورای امنیت شرکت نکرده و در خارج از اجلاس در این زمینه اظهار نظر کردند.

" Vassily Nebenzia " نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد : ما نمی خواهیم تا در امور داخلی ونزوئلا دخالت کنیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد نبایستی در اوضاع ونزوئلا دخالت کند، ونزوئلا بدون دخالت کشورهای خارجی باید مسائل داخلی خود را از طرق صلح آمیز حل کند.

" Rafael Ramirez " نماینده دایمی ونزوئلا در سازمان ملل متحد نیز آمریکا را متهم کرد که با یک وضع خصمانه در امور داخلی اینکشور مداخله می کند.خبرهای مرتبط